Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Kościele jako Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kościół zachęca nas do pochylenia się z wiarą nad tajemnicami Boga. Dziś także i my spróbujmy przybliżyć się do tej tajemnicy, która fascynuje ale też nieskończenie przerasta człowieka. Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym pozostaje dla nas niezgłębioną tajemnicą. Ograniczoność naszego umysłu i całej naszej istoty nie pozwala nam jej przeniknąć, możemy jedynie zbliżyć się do niej i próbować ją nieco zrozumieć, stosując nasze ziemskie kategorie myślenia, odczuwania i przeżywania. To co jest nam dane, jest tylko kroplą w bezkresnym oceanie, ale zgodnie z zapewnieniem Pana wystarczy do naszego zbawienia. Relacja jaka zachodzi między poszczególnymi osobami Trójcy Świętej jest doskonałą komunią miłości. Bóg nie jest wielkim samotnikiem, ale pełnią miłości. Miłość jest motorem Jego działania: z miłości powołał świat do istnienia, z miłości stworzył człowieka, a kiedy człowiek odwrócił się od Niego, z miłością dał swego Syna, aby ten świat zbawił. Syn stał się objawieniem miłości Ojca do nas. Duch Święty zaś jest Duchem jedności i miłości. Możemy śmiało powiedzieć, że żyjemy dzięki Bożej miłości i poruszamy się w jej strumieniu. Otwarcie się na tę prawdę rodzi poważne konsekwencje: na miłość bowiem można odpowiedzieć tylko miłością. Bóg kocha człowieka, podczas gdy człowiek w niepojętym uporze od Boga ciągle się odwraca, przed Bogiem ucieka. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Przenajświętszej niesie w sobie ważne pytanie o Boga skierowane do każdego z nas. Jesteśmy Ochrzczeni, jesteśmy wierzący, ale jakie miejsce w rzeczywistości zajmuje Bóg w naszym życiu?. Czy naprawdę liczymy się z Bogiem w podejmowaniu decyzji, w naszym działaniu, w naszym myśleniu osobie, bliźnich, o świecie. Żyjemy w świecie, który Boga w sposób radykalny odrzuca, odmawia Mu prawa do obecności w życiu człowieka. Coraz częściej Bóg staje się dzisiaj „wielkim nieobecnym”. Ten głęboki kryzys Boga, jaki jest w dzisiejszym świecie prowadzi do kryzysu człowieka. Człowiek zapomina kim jest, zapomina o swojej godności i o swoim powołaniu. Zadajmy sobie pytanie. Jaka nauka dla nas wypływa z przeżywania dzisiejszej uroczystości? Otóż taka, abyśmy miłowali się na wzór Trójcy Świętej. Abyśmy pamiętali, że Bóg jest tym, który posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Abyśmy w końcu postępowali zgodnie z nauką Chrystusa, gdyż On jest z nami, aby nas wspierać przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Niech każda niedzielna Eucharystia, umacnia nas na drodze kroczenia za Chrystusem. Niech pomaga nam zrozumieć tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który w taki właśnie sposób działa pośród nas.

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                     LM

                                                                          

                      

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                           

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.