IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza

IV niedzielę Wielkanocną nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, którym jest sam Jezus Chrystus. On nazwał siebie Dobrym Pasterzem, bo pragnie, aby cały rodzaj ludzki stał się jedną owczarnią, pod przewodnictwem jednego Pasterza, aby był Jego owczarnią której On strzeże i dla której jest źródłem życia i zbawienia. Przynależność do owczarni Chrystusa nie jest przywilejem zastrzeżonym tylko dla niewielu, jest darem ofiarowanym bez różnicy wszystkim ludziom, którzy zechcą go przyjąć.

 

Dzisiejsza niedziela Dobrego Pasterza zachęca nas do szczególnej modlitwy za kapłanów. Kapłan prowadzi nas drogą do życia wiecznego, drogą wiodącą przez żywą bramę, którą jest Jezus Chrystus. To wielka odpowiedzialność i trud. Dlatego otaczajmy naszych kapłanów modlitwą i zawierzajmy ich posługę Maryi. Ważne jest, aby Chrystusowa owczarnia miała wystarczającą liczbę pasterzy, inaczej ucierpi, gdyż będzie zaniedbana, a nawet może się rozproszyć. Jezus zmartwychwstały, pozostaje z nami. Nie pozostawia nas samych, lecz wzywa do współpracy. Wzywa po imieniu, by wybrani przez Niego, kontynuowali Jego zbawczą misję, poprzez posługę słowa i sakramentów.

 

Dziś modlimy się z całym Kościołem, by powołani na drogę życia kapłańskiego, czy życia konsekrowanego odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie Pana. Potrzeba, abyśmy otoczyli szczególną troską młode pokolenie, aby wielu z nich odpowiedziało z wiarą i miłością na głos Pana. Tak jak kiedyś Jezus zawierzył wybranym dwunastu, tak i dziś zawierza współczesnemu człowiekowi i mówi; „Pójdź za mną” Lista dwunastu nie jest zamknięta. Na tej liście jest miejsce i dla ciebie. Nie bój się pójść za Dobrym Pasterzem…Zawsze będziesz potrzebny. Będziesz miał wiele pracy. Nigdy nie będziesz bezrobotnym.

 

Módlmy się też za nasze rodziny, bo tylko wtedy będą nowe powołania, jeżeli nasze rodziny będą blisko Boga. Będą święci kapłani, jeżeli będziemy mieli świętych ojców i święte matki. A więc prośmy Pana, aby umacniał nas w codziennym składaniu pięknego świadectwa wiary, aby młodzi ludzie zachwycili się darem powołania i odpowiedzieli na głos Jezusa „Pójdź za mną”. 

 

          

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                     LM

                                                                          

                      

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                           

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.