Apostolstwo Dobrej Śmierci

  

Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach zostało założone 15.06.1994 r. Jest to Stowarzyszenie, w którym celebrowane są rodzinne Msze święte za żywych i zmarłych członków. W naszej Parafii taka Msza święta jest sprawowana w drugą sobotę każdego miesiąca.

 

Odpusty zupełne można zyskać, w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia i święta patronalne:

    1.  Święto Matki Bożej Bolesnej - 15.09.
    2.  Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus - 1.10. 
    3.  Uroczystość św. Józefa - 19.03.
    4.  Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - 31.05.
    5.  Święto św. Michała Archanioła - 29.09.

 

ABC Apostolstwa Dobrej Śmierci:

 

  1. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko.
  2. Czcić i kochać Matkę Bożą.
  3. Kochać bliźnich.
  4. Polecać Bogu i Matce Bożej Kościół święty, Ojca świętego, Ojczyznę, duszpasterzy, misjonarzy, rodziny młodzież, narkomanów, alkoholików i konających.

 

Nadto częste uczestnictwo we Mszy świętej i Komunii świętej w celu nawrócenia grzeszników i osób, które są bliskie śmierci, a żyją z dala od Boga. Rozważamy cierpienia Pana Jezusa i Matki Bożej oraz dziękujemy Panu Bogu za radości i krzyże, które nam daje. Odwiedzamy chorych i starszych wiekiem, samotnych w szpitalu i domu, niosąc im pomoc, uśmiech i dobre słowo. Zgłaszamy chorych w zakrystii, w celu odwiedzin przez kapłana i czuwamy przy konających. Organizujemy pielgrzymki na noc pokutną do Turzy Śląskiej, do Piekar Śląskich oraz innych Sanktuariów. Członkowie biorą także udział w dniach skupienia (wiosną i jesienią). Raz w roku uczestniczymy w rekolekcjach zamkniętych.

 

Modlitwą ogarniamy wszystkich, którzy nas o nią proszą oraz modlimy się o szczęśliwą godzinę śmierci dla wszystkich.

 

Dobrze żyć to wiele, dobrze umrzeć to wszystko.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.