Arcybractwo Straży Honorowej

 

Historia powstania Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Arcybractwo Straży Honorowej założone zostało przez Stolicę Apostolską w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w dniu 19 styczna 1919 roku. Patronowie Bractwa to : św. Józef, św. Franciszek z Asyżu, św. Franciszek Salezy, św. Maria Magdalena, św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Jan Ewangelista. 


Arcybractwo SHNSPJ w naszej Parafii działało już przed II wojną światową. Po wojnie władze komunistyczne wprowadziły zakaz działania wszelkich stowarzyszeń, dlatego Arcybractwo w naszej Parafii nie mogło działać. Kiedy nadeszły zmiany w naszej ojczyźnie i znów mogły działać różne grupy przy parafiach, powstała w naszej parafii Grupa Modlitewna Matki Bożej Fatimskiej, ponieważ nie byliśmy obojętni na prośbę Ojca św. Jana Pawła II, który w końcowym fragmencie encykliki „Redemptor hominis” wezwał do wzmożonej modlitwy cały Kościół. Opiekunem tej grupy był ks. Antoni Wajdeman, ówczesny proboszcz. Po niedługi czasie, pani Halina Duda zaproponowała ks. Proboszczowi, aby reaktywować Straż Honorową NSPJ. Wtedy rozpoczęliśmy pokutne adoracja w soboty. Od stycznia 1989 roku spotykamy się co piątek, po wieczornej Eucharystii w salce.

 

W czerwcu 1989 roku, przed uroczystością odpustową ku czci NSPJ, ks. Proboszcz Wajdeman zakupił 25 cudownych medalików z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej. W czasie Mszy św. wieczornej 25 niewiast poświęciło się Matce Bożej. W dniu 5.6.1992 roku do Straży Honorowej NSPJ zaciągnęło się 81 osób. Akt poświęcenia przyjął ks. Proboszcz Antoni Wajdeman.

 

 

Arcybractwo Straży Honorowej dzisiaj

 

Obecnie członkami SHNSPJ jest 70 kobiet i jeden mężczyzna przyjęty nieoficjalnie. Obraliśmy sobie godzinę obecności przy Sercu Jezusa, aby pocieszać, współczuć, czuwać, wynagradzać i przepraszać za zniewagi jakie doznaje Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, za swoje grzechy oraz grzechy innych ludzi. Bierzemy w częstej Eucharystii, w comiesięcznej spowiedzi, modlimy się w intencji Kościoła, Ojca świętego, Parafii, Ojczyzny, naszych rodzin i powierzonych intencjach. 


W każdy pierwszy piątek miesiąca zamawiamy Mszę św., odwiedzamy chorych, bierzemy udział w katechezie dla dorosłych, troszczymy się o czystość kościoła oraz rozprowadzamy czasopismo „Posłaniec Serca Jezusowego”. Zaś w styczniu każdego roku organizujemy spotkanie opłatkowe.

 

 

Akt zaciągnięcia się do "Godziny obecności"

 

Najdroższy, najbardziej miłujący i najmilszy Jezu, ja N. N. zaciągam się dziś dobrowolnie i z całego serca do Godziny Obecności przy Sercu Jezusa, by ze wszystkich sił swoich wychwalać to Serce godne uwielbienia, by Mu dawać dowody miłości swojej i by Je pocieszać w zapomnieniu i niewdzięczności, jakich od ludzi doznaje.

 

Przyrzekam Ci, o Jezu, że za pomocą łaski Twojej wstawiać się będę wiernie od … do…godziny, którą sobie na Godzinę Straży obieram na stanowisku Poświęcenia, Wynagrodzenia i Miłości. Amen.

 

 

Przyjęcie medalików

 

Przyjmij znak twojej obecności przy Sercu Jezusa na obronę duszy i ciała, abyś przez łaskę Zbawiciela i pomoc Jego Niepokalanej Matki zasłużyła dostąpić wiecznego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.