Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 

Kandydaci do bierzmowania mają swoje spotkania w drugie czwartki miesiąca o godz. 18:00 w salkach, zaś w pierwsze piątki miesiąca mają okazję do skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 17:00, a od godz. 18:00 uczestniczą we Mszy św.

 
Dokumenty:

 

 • dyrektorium ogólne o katechizacji;
 • obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych;
 • dyrektorium o katechizacji w Polsce;
 • wskazania pastoralne o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania;
 • instrukcja Metropolity katowickiego – sakramenty wtajemniczenia.

 
Założenia ogólne - przygotowanie obejmuje 2 etapy:

 

Katecheza szkolna – zajęcia 2 razy w tygodniu; pielgrzymka w ramach zajęć. Program obejmuje: wyjaśnienie Credo oraz Dekalogu, pneumatologię katolicką, katolicką naukę społeczną i teologię moralną.

 

Katecheza parafialna obejmująca: 

 • spotkania formacyjne w grupach prowadzonych przez animatorów (raz na 2 tygodnie);
 • udział  w nabożeństwach, rekolekcjach szkolnych i parafialnych;
 • raz w miesiącu (I piątek miesiąca) Msza św. młodzieżowa;
 • próby bezpośrednio przed udzieleniem sakramentu bierzmowania;
 • uroczysta celebracja sakramentu pokuty (triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania);
 • organizacja Dania Skupienia.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.