XIII Niedziela Zwykła

Jakże trudne, ale jednocześnie ważne są słowa dzisiejszej Ewangelii. Słowa stanowcze i wymagające. Słowa o powołaniu bez kompromisów. I wydawać by się mogło, że fragment z dzisiejszej Ewangelii odnosi się tylko do tych, którzy tak z urzędu są powołani i mają głosić Słowo Boże, a więc do biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy. Ale czy tak jest naprawdę?. Czy możemy tak ze spokojem powiedzieć że te słowa w żaden sposób nas nie dotyczą?. Że są tylko jakąś relacją o powołaniu, która nie ma żadnego wpływu na nasze życie, nie ma żadnego przełożenia na nasze postępowanie, że Chrystus przez te słowa niczego od nas nie wymaga. Czy możemy z tak czystym sumieniem powiedzieć?

 

Przecież Ewangelia skierowana jest do wszystkich ludzi, do każdego bez wyjątku człowieka, skierowana jest w całości, a więc także i ten fragment z dzisiejszej Ewangelii odnosi się do nas. Bo my wszyscy jesteśmy powołani, aby głosić Ewangelię. Kiedy Jezus powiedział „Pójdź za mną”, to nie było to tylko jakieś pobożne życzenie, jakaś mało zobowiązująca prośba. To był wyraźny nakaz. Dlatego każdy z nas jest powołany i każdy z nas ma głosić Ewangelię. Może nie koniecznie słowem, ale przede wszystkim poprzez przykład własnego życia. Życia zgodnego z Ewangelią, życia w którym można bez trudu odnaleźć obecność Boga.

 

Kiedy uczestniczymy w mszy św. spotykamy się z żywym Bogiem w Eucharystii. Możemy przyjąć Go do naszego życia, bo On chce nas umacniać, chce dodawać nam sił. On pragnie abyśmy wychodząc z kościoła nie zapominali o Nim na czas następnego tygodnia, ale abyśmy żyli Nim na co dzień. Byśmy nieśli Go ludziom, których w ciągu tego tygodnia będziemy spotykali, by poprzez nas oni mogli samego Boga poznać i doświadczyć Jego miłości. Bo BÓG JEST MILOŚCIĄ

 

Dlatego nie wahajmy się. Odpowiedzmy na Jezusowe „ Pójdź za mną” zostawmy umarłym grzebanie umarłych, a my idźmy i głośmy Królestwo Boże. I właśnie dzisiaj kiedy Jezus kieruje do nas słowo o powołaniu możemy dokonać pewnego rodzaju rewizji naszego ewangelicznego życia. Taka okazja może się już nigdy nie powtórzyć.

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.