Dzieci Maryi

 

W naszej parafii Wspólnota Dzieci Maryi liczy obecnie około 10 osób, a opiekę duszpasterską nad naszą wspólnotą sprawuje ks. Marek, który jest jednocześnie Dekanalnym Duszpasterzem Dzieci Maryi.

 

Nasze spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w salce pod probostwem, jednak nieodłącznym elementem każdego tygodnia jest dla nas udział w Mszach Szkolnych, odbywających się w czwartki o godzinie 17:00.

 

Nasze cotygodniowe spotkania, przygotowywane przez animatorki i ks. Marka, opierają się na formacji połączonej z aktywizacją – pogłębianiu wiedzy o Bogu, czytaniu Pisma Świętego, wspólnej modlitwie.
Również w czasie spotkań, rozmawiamy o swoich doświadczeniach, problemach i radościach, śpiewamy, tańczymy oraz spędzamy czas na ogrodzie farskim, gdzie wspólnie uczestniczymy w grach i zabawach.

 

Dwa razy w roku organizujemy Dekanalne Dni Skupienia, podczas których spotykamy się z koleżankami z sąsiednich parafii, nawiązujemy nowe przyjaźnie, poszerzamy swoją wiedzę o naszej Patronce oraz wspólnie z Opiekunami przeżywamy czas na modlitwie.

 

Najważniejszym dniem w roku jest dla nas 8 grudnia, czyli Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ właśnie wtedy każda z nas na uroczystej Mszy świętej przyjmuje co roku kolejny medalik (są one zróżnicowane pod względem wielkości oraz koloru wstążki) oraz odmawiamy wspólnie akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Uroczystość ta jest również podziękowaniem dla naszych rodziców, księdza opiekuna oraz animatorek za trud pracy włożony
w naszą formację, dlatego po Mszy św. spotykamy się również na agapie.

Ponadto, w ciągu całego roku aktywnie uczestniczymy w życiu Parafii poprzez prowadzenie nabożeństw drogi krzyżowej dla dzieci, różańca świętego w październiku oraz nabożeństw majowych, a także podczas uczestnictwo w nabożeństwach fatimskich.

Staramy się również ubogacać naszą obecnością wszystkie ważne Uroczystości poprzez oprawę Liturgii Słowa, wystawienie pocztu sztandarowego oraz inne wydarzenia parafii, takie jak Festyn Parafialny poprzez włączenie się w organizację przedmiotowych przedsięwzięć.

 

Każdego roku w trzecią niedzielę września jest organizowany w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi, który rozpoczyna się Eucharystią pod przewodnictwem Biskupa.

Uroczystość ta jest dla nas wszystkich wielkim przeżyciem, ponieważ zdajemy sobie wtedy sprawę, że trzeba nadal kontynuować misję św. Katarzyny Laboure i aktywnie uczestniczyć w szerzeniu Dobrej Nowiny.

Ponadto, dzieci oraz animatorki, licznie zgromadzone w Katedrze są dla nas żywym świadectwem wiary i wzorem do naśladowania.

Nasza Wspólnota Dzieci Maryi, poza formacją oraz uczestnictwem w życiu Parafii, buduje relacje oraz tworzy przyjaźnie, poprzez wspólne wyjścia zimą na sanki, lodowisko, czy kulig oraz latem na rowery. Staramy się również integrować z grupą Ministrantów poprzez wspólne wyjazdy, a kilka razy do roku rozluźniamy się poprzez wspólne oglądanie filmów edukacyjnych.

 

W okresie Uroczystości Wszystkich Świętych, organizujemy dla wszystkich dzieci parafii „Bal Wszystkich Świętych”, podczas którego spędzamy czas na tańcu oraz zabawach, poznajemy postacie Świętych oraz promujemy naszą Wspólnotę.

Corocznie na zakończenie roku formacyjnego odbywa się Bieg Samarytański, który jest sprawdzianem naszej wiedzy religijnej oraz nabytych umiejętności.

 

Ponadto wspólnie z innymi grupami młodzieżowymi świętujemy rozpoczęcie wakacji poprzez grillowanie oraz wspólne gry i zabawy na ogrodzie farskim. Podczas tego spotkania rozdawane są nagrody za udział w Biegu Samarytańskim oraz wręczane są podziękowania dla wszystkich za wspólnie spędzony rok formacji.

 

W czasie wakacji mamy „przerwę" od spotkań, jednak w miarę naszych możliwości staramy się wyjeżdżać na rekolekcje, gdzie możemy jeszcze bardziej pogłębić swoją wiarę i poznać nowych ludzi.      

 


Jesteśmy zawsze otwarte na innych, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci na cotygodniowe spotkania!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.