Apostolstwo Dobrej Śmierci

  

Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach zostało założone 15.06.1994 r. Jest to Stowarzyszenie, w którym celebrowane są rodzinne Msze święte za żywych i zmarłych członków. 

 

Grupa ta zrzesza obecnie 85 osób.

 

Została założona przez śp. p. Joanne Bywalec.

 

Obecnie liderkami są: p. Regina Więcek i p. Jadwiga Polowiec.

 

Spotykamy się raz w miesiącu w salce pod probostwem po Mszy św. o godz. 17.00.

 

Spotkania rozpoczynamy 10 różańca, następnie jest konferencja księdza poruszająca bieżące sprawy dot. grupy w parafii i diecezji i potem agapa.

 

Korzystamy z biuletynów kwartalnych.

 

Raz w miesiącu (w II sobotę miesiąca) odprawiana jest Eucharystia za wszystkich członków ADS -  żywych, zmarłych i konających oraz przed Mszą św. odmawiamy różaniec do MB Bolesnej (do 7 boleści Maryi).

 

Patronami grupy są MB Bolesna, św. Józef i św. Michał Archanioł.

 

Patronalne Msze św. są odprawiane 19 marca, 15 i 29 września.

 

Opiekunami grupy jest ks. Proboszcz i ks. wikary.

 

W styczniu byliśmy na spotkaniu liderów grup w katedrze.

 

W czerwcu bierzemy udział w dniu skupienia w Turzy Śląskiej i Bogucicach.

 

W grudniu mamy spotkanie opłatkowe.

 

Odpusty zupełne można zyskać, w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia i święta patronalne:

    1.  Święto Matki Bożej Bolesnej - 15.09.
    2.  Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus - 1.10. 
    3.  Uroczystość św. Józefa - 19.03.
    4.  Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - 31.05.
    5.  Święto św. Michała Archanioła - 29.09.

 

ABC Apostolstwa Dobrej Śmierci:

 

  1. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko.
  2. Czcić i kochać Matkę Bożą.
  3. Kochać bliźnich.
  4. Polecać Bogu i Matce Bożej Kościół święty, Ojca świętego, Ojczyznę, duszpasterzy, misjonarzy, rodziny młodzież, narkomanów, alkoholików i konających.

 

Nadto częste uczestnictwo we Mszy świętej i Komunii świętej w celu nawrócenia grzeszników i osób, które są bliskie śmierci, a żyją z dala od Boga. Rozważamy cierpienia Pana Jezusa i Matki Bożej oraz dziękujemy Panu Bogu za radości i krzyże, które nam daje. Odwiedzamy chorych i starszych wiekiem, samotnych w szpitalu i domu, niosąc im pomoc, uśmiech i dobre słowo. Zgłaszamy chorych w zakrystii, w celu odwiedzin przez kapłana i czuwamy przy konających. Organizujemy pielgrzymki na noc pokutną do Turzy Śląskiej, do Piekar Śląskich oraz innych Sanktuariów. Członkowie biorą także udział w dniach skupienia (wiosną i jesienią). Raz w roku uczestniczymy w rekolekcjach zamkniętych.

 

Modlitwą ogarniamy wszystkich, którzy nas o nią proszą oraz modlimy się o szczęśliwą godzinę śmierci dla wszystkich.

 

Dobrze żyć to wiele, dobrze umrzeć to wszystko.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.