Ruch Światło-Życie

 

             Ruch Światło – Życie, popularnie zwany oazą, został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego ponad 50 lat temu. W naszej parafii od wielu lat działał Ruch Światło - Życie, jednak brakowało w Murckach rodzinnej gałęzi czyli Domowego Kościoła. W 2018 roku zaczęliśmy spotykać się małżeństwami z księdzem proboszczem i postanowiliśmy utworzyć krąg Domowego Kościoła. Od grudnia 2018 roku dostaliśmy z naszego rejonu Katowice-Bogucice parę pilotującą, która co miesiąc prowadzi dla nas spotkania. Przez pół roku spotykaliśmy się w salkach na probostwie przechodząc przez etap ewangelizacji, czego uwieńczeniem była w czerwcu msza święta z przyjęciem Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela naszych małżeństw i rodzin. 

 

          Po wakacjach zaczęliśmy formację podstawową już w naszych domach. W czasie spotkań nasze dzieci razem spędzają czas, bawiąc się, a my dzielimy się swoim życiem przy kawie, potem razem modlimy się rozważając Pismo Święte oraz poznajemy zasady Domowego Kościoła. Mamy nadzieję, ze z czasem powstaną u nas w parafii kolejne kręgi.  

 

 

 

 

 

Żeby jeszcze lepiej poznać, czym jest oaza, zapraszamy na nasze spotkania!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.