Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dziś w całym Kościele przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Dzień Zielonych Świąt. Św. Łukasz autor Dziejów Apostolskich w pierwszym czytaniu opisuje nam bierzmowanie Apostołów, czyli dzień zstąpienia Ducha Św. na najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, zgromadzonych w Wieczerniku. Wieczernik był miejscem w którym dokonywały się wielkie rzeczy. Tam Jezus ustanowił dwa Sakramenty, które są integralnie ze sobą związane, które bez siebie nie mogą istnieć. Są to Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Tam też Jezus przypomniał Apostołom o najważniejszym przykazaniu, przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Tam też, Apostołowie zostali napełnieni Duchem Św. Moc Ducha Św. sprawiła, że każdy z nich został obdarzony różnymi łaskami, różnymi darami. O jednym z tych darów wspomina  św. Łukasz, gdy mówi, że Apostołowie zaczęli mówić obcymi językami, zrozumianymi przez wszystkich zgromadzonych w tym czasie ludzi w Jerozolimie. Inne dary które dobrze znamy to: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Wszystkie te dary spływają na człowieka szczególnie w Sakramencie Bierzmowania. W tym Sakramencie jeszcze bardziej utożsamiamy się z Chrystusem, którego przyjęliśmy już podczas Chrztu św. Bierzmowanie nie tylko wkłada na nas prawa, na mocy których możemy doświadczyć w naszym życiu działanie darów Ducha Św. oraz Jego owoców, ale również obowiązki. Te obowiązki z kolei mówią nam bardzo wyraźnie, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą wiarę.  Jesteśmy odpowiedzialni również za wiarę całego Kościoła. A Kościół Jezusa Chrystusa to wspólnota ludzi, która została napełniona Duchem Św. W tym Kościele są różne dary łaski o których mówi w drugim czytaniu św. Paweł, ale jest jeden Duch, są różne zadania, ale jeden Pan. Ten Kościół to Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, które dla właściwego funkcjonowania potrzebuje poszczególnych członków. Do takiego Kościoła, w którym nikt nie jest bez znaczenia należymy my, chrześcijanie, my, którzy zostaliśmy napełnieni Duchem Św. Bez pomocy Ducha Św. Nikt nie może powiedzieć;: „Panem jest Jezus”. Widzimy zatem bardzo, jak ważny jest Duch Św. w naszym życiu. Dzisiejsza Uroczystość jest kolejnym Zesłaniem Ducha Św. na nas. Również dzisiaj zstępuje na nas Duch Św., tak jak zstąpił wtedy w Wieczerniku na Apostołów. Dzisiaj Jezus staje pośród nas z mocą Ducha Św. i mówi: „Pokój wam” i dalej  „ Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Jezus Chrystus pozdrawia nas słowami pełnymi miłości i mówi do nas ; Bądźcie moimi Apostołami, bądźcie moimi świadkami, tutaj i aż po krańce świata i przemieniajcie oblicze ziemi mocą przychodzącego do was Ducha Św. Tak mówi do nas dzisiaj Jezus Chrystus, który obdarza nas swoim Duchem Św. i nakazuje nam abyśmy przemieniali także naszą parafię i nasze rodziny, poprzez owoce tego Ducha, a więc przez miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, oponowanie.

          

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                     LM

                                                                          

                      

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                           

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.