Parafialny Zespół Charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny zajmuje się udzielaniem pomocy potrzebującym parafianom. W kręgu zainteresowania Zespołu znajdują się: rodziny wielodzietne i potrzebujące pomocy, chore dzieci, osoby samotne i starsze wiekiem. Zespół pozyskuje środki na pomoc z kolekt na cele charytatywne, przez zbiórki pieniężne przed kościołem oraz ze sprzedaży świec adwentowych i chlebów wielkanocnych.

 

Panie charytatywne organizują pomoc dla osób potrzebujących, przygotowują paczki dla chorych oraz organizują Dzień Chorych w kościele, ze spotkaniem przy stole w salkach parafialnych. 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.