ZAK

Założycielem Wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest św. Wincenty Pallotti (ur. 1795, +1850). Patronem Wspólnoty jest Maryja Królowa Apostołów. Święto patronalne przypada 22 stycznia, w dzień śmierci założyciela.

 

ZAK jest komunią wiernych, którzy żyjąc według charyzmatu św. W Pallotti starają się rozbudzać współodpowiedzialność za ożywienie naszej wiary, za rozpalenie miłości w Kościele oraz świecie i w ten sposób dążyć razem z innymi do jedności w Chrystusie. Wspólnota w naszej Parafii powstała w 1992 roku i składa się z dwóch członków po konsekracji (czyli poświęceniu się Bogu), ośmiu współpracowników i dwunastu sympatyków.

 

ZAK jest wspólnotą wieczernikowi, modlitewno – misyjno – powołaniową. Spotykamy się raz w miesiącu, w domowym wieczerniku, na spotkaniu z agapą, w czasie którego dzielimy się przeżyciami, czytamy Pismo święte, rozważmy i dzielimy się Słowem Bożym.

 

Nasza misja:

 • modlimy się w intencjach Kościoła świętego, Ojca świętego, Ojczyzny, Parafii, rodzin, chorych, w  powierzonych intencjach, które przynosimy w sercu;
 • uczestniczymy także w częstej Eucharystii, w katechezie dla dorosłych, aby pogłębić swoją wiarę;
 • bierzemy udział w rekolekcjach u Księży Pallotynów, przynajmniej raz w roku, aby umocnić się w wierze oraz spotkać się we wspólnocie;
 • organizujemy pielgrzymki;
 • opiekujemy się chorymi;
 • odwiedzamy chorych;
 • rozprowadzamy czasopisma katolickie;
 • ewangelizujemy;
 • zamawiamy Mszę świętą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w intencji Ojca świętego, kapłanów, osób Bogu poświęconych oraz o nowe powołania kapłańskie;
 • modlimy się w intencji dzieci poczętych „Ochrona życia nienarodzonych”;
 • wspieramy misje modlitwą i ofiarą.

Opiekunem naszej Wspólnoty jest Pallotyn ks. Stanisław Rudziński z Ołtarzewa k. Warszawy.

 

Staramy się naśladować Jezusa Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego, aby swoim życiem świadczyć o przynależności do Chrystusa, prosząc Maryję Królową Apostołów o wstawiennictwo za nami.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.