Arcybractwo Straży Honorowej

 

Historia powstania Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Arcybractwo Straży Honorowej założone zostało przez Stolicę Apostolską w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w dniu 19 styczna 1919 roku. Patronowie Bractwa to : św. Józef, św. Franciszek z Asyżu, św. Franciszek Salezy, św. Maria Magdalena, św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Jan Ewangelista. 


Arcybractwo SHNSPJ w naszej Parafii działało już przed II wojną światową. Po wojnie władze komunistyczne wprowadziły zakaz działania wszelkich stowarzyszeń, dlatego Arcybractwo w naszej Parafii nie mogło działać. Kiedy nadeszły zmiany w naszej ojczyźnie i znów mogły działać różne grupy przy parafiach, powstała w naszej parafii Grupa Modlitewna Matki Bożej Fatimskiej, ponieważ nie byliśmy obojętni na prośbę Ojca św. Jana Pawła II, który w końcowym fragmencie encykliki „Redemptor hominis” wezwał do wzmożonej modlitwy cały Kościół. Opiekunem tej grupy był ks. Antoni Wajdeman, ówczesny proboszcz. Po niedługi czasie, pani Halina Duda zaproponowała ks. Proboszczowi, aby reaktywować Straż Honorową NSPJ. Wtedy rozpoczęliśmy pokutne adoracja w soboty. Od stycznia 1989 roku spotykamy się co piątek, po wieczornej Eucharystii w salce.

 

W czerwcu 1989 roku, przed uroczystością odpustową ku czci NSPJ, ks. Proboszcz Wajdeman zakupił 25 cudownych medalików z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej. W czasie Mszy św. wieczornej 25 niewiast poświęciło się Matce Bożej. W dniu 5.6.1992 roku do Straży Honorowej NSPJ zaciągnęło się 81 osób. Akt poświęcenia przyjął ks. Proboszcz Antoni Wajdeman.

 

 

Arcybractwo Straży Honorowej dzisiaj

 

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii powstało w 1992 r.

 

Zostało reaktywowane przez ks. prob. Antoniego Weidemana.

 

Zelatorką była p. Halina Szeja.

 

Obecnie wspólnota liczy 56 osób.

 

W pierwsze piątki miesiąca zamawiamy i uczestniczymy w Mszach św. wynagradzających w intencji Ojczyzny, osób Bogu poświęconych, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

W każdy trzeci piątek miesiąca bierzemy udział w czuwaniu modlitewnym od 15.00 do 18.00. Intencją na tej adoracji jest podziękowanie za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Włączamy się również do modlitwy różańcowej codziennie rano pół godziny przed Eucharystią,

 

W 2009 r. w czasie Misji św. naszą parafię nawiedziły relikwie św. Małgorzaty Alacoque patronki naszego Arcybractwa.

 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca mamy spotkania formacyjne z naszym opiekunem ks. proboszczem.

Czytamy prasę katolicką min. „ Wiadomości Straży Honorowej NSPJ ”wydawane przez siostry Wizytki w Krakowie.

 

Staramy się brać udział w życiu parafii poprzez modlitwę i pracę w zależności od potrzeb.

 

 

 

Akt zaciągnięcia się do "Godziny obecności"

 

Najdroższy, najbardziej miłujący i najmilszy Jezu, ja N. N. zaciągam się dziś dobrowolnie i z całego serca do Godziny Obecności przy Sercu Jezusa, by ze wszystkich sił swoich wychwalać to Serce godne uwielbienia, by Mu dawać dowody miłości swojej i by Je pocieszać w zapomnieniu i niewdzięczności, jakich od ludzi doznaje.

 

Przyrzekam Ci, o Jezu, że za pomocą łaski Twojej wstawiać się będę wiernie od … do…godziny, którą sobie na Godzinę Straży obieram na stanowisku Poświęcenia, Wynagrodzenia i Miłości. Amen.

 

 

Przyjęcie medalików

 

Przyjmij znak twojej obecności przy Sercu Jezusa na obronę duszy i ciała, abyś przez łaskę Zbawiciela i pomoc Jego Niepokalanej Matki zasłużyła dostąpić wiecznego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.