Historia kościoła

pierwszy kościół
wnętrze pierwszego kościoła
projekt kościoła
akt erekcyjny budowy
budowa
przygotowanie kościoła do poświecenia
poświecenie kościoła 28.10.1934
wieczorna iluminacja w dniu poświęcenia
budowniczy ks. Wiktor Matejczyk
budowniczy ks. Wiktor Matejczyk
parafianie kopią kartofle przy kościele 05.07.1942
poświęcenie organów 10.12. 1956
Bp.H.Bednorz, Ks. Alojzy Peikert z ks.H. Bednarczykiem z przodu ks. Wilhelm Słomka
prymicje o. Arkadiusza (Tadeusz Tobolski)
kościół po otynkowaniu
Ks. Wilhelm Słomka 28.11.1953 r.
Ks. Ludwik Niemiec i ks. E. Mrozik