II Niedziela Zwykła

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” wskazuje Jan na Chrystusa,  zbliżającego się  do Jordanu. Dla ludzi, którzy znali ofiarę baranka związaną z nocą wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, słowa te były szczególnie dobrze zrozumiałe.

To wskazówka dla nas, dla tych, którzy chcą dążyć do świętości, dla tych, którzy wbrew przeszkodom, wbrew trudom, pragną kroczyć dalej drogą, którą im wyznaczył Jezus Chrystus. Bo przecież głównym naszym zadaniem jest właśnie dążenie do świętości, czyli pełnienie woli Bożej. A to wymaga pracy nad sobą, solidnej pracy, wyrzeczeń, wiernego wypełniania prawa Bożego i wskazań Ewangelii. Tym, którzy taką drogą podążają, sam Jezus daje radość i pokój, siłę i moc pokonywania trudności.

„Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa pozwalają nam uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładzenia grzechów i w czyim imieniu otrzymujemy odpuszczenie grzechów.

Jezus jest Kimś, z kim można wiązać nadzieję na zniszczenie zła, w które uwikłany jest człowiek i świat. Jezus bowiem ofiaruje za to swoje życie, tak jak oddaje swoje życie za grzechy nas swoich braci. W nawiązaniu do baranka ofiarnego Jezus zostaje nazwany Barankiem Bożym. A grzechem świata jest dla Jana przede wszystkim niewiara w Jezusa i odrzucenie miłości Boga.

Jezus pochylał się zawsze nad tymi, którzy cierpieli z powodu niesprawiedliwości i grzechu, także własnego grzechu. Za każdym razem pomagał im wstać. Jezus pochyla się również nad nami, zna nasz grzech i dobrze wie, że nikt z nas tak naprawdę nie jest godzien, by Go przyjąć. A mimo to każe nam cały ten ciężar z siebie zrzucić i podnieść się.

OTO BARANEK BOŻY, KTÓRY GŁADZI GRZECH ŚWIATA. To On Bóg uzdrawia, to On Bóg leczy, to On Bóg podnosi z kolan, to On Bóg czyni twoje i moje  życie prostym. Szczególną, codzienną chwilą działania tej Bożej mocy, która daje życie w obfitości i która uzdrawia, jest kiedy karmimy się Komunią świętą i słyszymy Oto Baranek Boży. Jest chwila kiedy podnosimy się z kolan od konfesjonału i doświadczamy Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata, Ten który gładzi nasze grzechy. On ma dla nas życie w obfitości. Uwierzmy, zaufajmy Mu i dajmy się poprowadzić!                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                  LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.