XV Niedziela Zwykła

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przyrównuje działanie słowa Bożego do siewcy, który rzuca ziarna. Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Bóg rozsiał Swoje słowo po całym świecie. Nie zawsze padają one na urodzajną ziemię. Niektóre na drogę, inne na  miejsca skaliste, między ciernie. Te które padły na ziemię żyzną wydały plon obfity. Jezus przypisuje Bożemu słowu wielką moc i skuteczność i pragnie, by padło na podatny grunt ludzkiego serca, czyli wydało owoc. Bywa jednak tak, że słuchamy Słowo Boże, ale go nie rozumiemy.  Dlatego musimy  zatroszczyć się, by słuchanie słowa Bożego było spotkaniem ze Stwórcą oraz kształtowało nasze życie. Przyjęte ze zrozumieniem słowo Boże winno być chronione przed mocami kłamstwa: propagandą, fałszywą ideologią, by nie mogły zagłuszyć go "troski doczesne i ułuda bogactwa", gdyż inaczej trud Boskiego Siewcy zostanie zniweczony. Starajmy się zatem karmić słowem Bożym, aby uświęcać nasze życie i być "sługami Słowa" w dziele ewangelizowania świata.

Warto się zastanowić, jakimi ludźmi jesteśmy i co możemy zrobić, aby wybierać dobro. Czy robimy absolutnie wszystko, aby nie stracić Słowa Bożego? Czy staramy się słuchać i czytać Słowo Boże kiedy tylko mamy taką możliwość? Jednak aby wprowadzać Słowo w życie, nie wystarczy tylko słuchać – trzeba też słyszeć i rozważać, aby zrozumieć. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni niepojętych zamiarów Boga. Słowo wypowiedziane przez Boga, nie powraca do Niego, aż spełni ono swoje posłannictwo. A więc to Słowo, może nie za pierwszym razem, ale po wielu próbach, może w końcu nakłonić zatwardziałe serce człowieka ku Bogu. Warto rozważyć dzisiaj nasze nastawienie do Słowa Bożego. Czy ograniczamy kontakt z Pismem Świętym tylko do niedzielnej Mszy Świętej? Jeśli tak, to warto to zmienić. Z przyjacielem rozmawia się bardzo często i spędza z nim dużo czasu. W takim razie Bóg powinien być Kimś o wiele więcej niż przyjacielem. Spróbujmy poświęcić Mu czas tak, jak na to zasługuje.

                                                                                                                                                                                                                         LM

  

RELACJE ON-LINE Z NASZEJ ŚWIĄTYNI: KLIKNIJ


 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.