Ksiądz wikariusz Marek Siedlaczek

Ksiądz Marek Siedlaczek - wikariusz

 

Urodził się 12 marca 1983 r. Pochodzi z parafii św. Barbary w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Wiktora Skworca 12 maja 2012 r. Poprzednio był wikariuszem w parafii NSPj w Rybniku - Boguszowicach 2012-2015 i Najświętszego Ciała i Krwii Chrystusa w Katowicach - Piotrowicach 2015-2017. Od września  2017 jest wikarym w parafii NSPJ w Murckach.

  

Telefon: 32 / 255-61-95 w. 25
Telefon komórkowy: 519 546 468

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.