II Niedziela Adwentu

       Druga Niedziela Adwentu zbiega się w tym roku z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Okres Adwentu, to szczególny czas liturgiczny, kiedy jako chrześcijanie przygotowujemy się do przeżycia w wierze Świąt Bożego Narodzenia.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to tajemnica wiary, która związana jest z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa.

Jest to łaska, jak słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii, polegająca na tym, że Maryja została ochroniona przez Boga, który jest wszechmocny, przed skażeniem grzechem pierworodnym. Otrzymała ona tę łaskę dlatego, że Bóg Ojciec chciał przygotować godne mieszkanie dla swojego Syna. Tym mieszkaniem jest ciało Maryi – Matki.   Łaska niepokalanego poczęcia to szczególna wewnętrzna siła, która polega na przyjęciu przez Maryję Bożej miłości. W chwili zwiastowania Maryja nie słyszała jeszcze Ewangelii, którą później głosił Jezus i którą my znamy. Istotą tej ewangelii jest przesłanie, że Bóg jest miłością. Dlatego też łaska niepokalanego poczęcia to przyjęcie tej miłości zanim świadectwo jakie dał o Bogu Jezus ujrzało światło dzienne.

Można stwierdzić, że my znajdujemy się w uprzywilejowanej sytuacji. Nie musimy przyjmować czegoś, czego nie znamy, tak jak było to w życiu Maryi. Ewangelia została nam w jasny sposób objawiona - znamy to co uczynił Jezus, jest to spisane na katach Nowego Testamentu. Mamy świadków, którzy to wszystko widzieli, mamy świadectwa tych którzy uwierzyli i także dają temu świadectwo. Znane są objawienia Matki Bożej na przestrzeni historii. Nie potrzebujemy aż tak specjalnej łaski jak Maryja. Potrzebujemy jednak uwierzyć. Wielu ludzi dzisiaj ma problem z przyjęciem miłości Bożej, z uwierzeniem że Bóg jest Miłością oraz że warto żyć dla tej Miłości. Tutaj możemy odnaleźć pierwsze przesłanie dla nas wypływające z dzisiejszego święta. Jest to wezwanie do uwierzenia Bogu, tak jak Maryja.

Łaska Niepokalanego Poczęcie to także swego rodzaju ochrona jaką otrzymała Maryja,  to dar bezwarunkowego zaufania Bogu. Możemy żyć ufając Bogu i Jego wskazaniom, które zostały nam przekazane na kartach Pisma Świętego. Możemy jednak w naszej wolności powiedzieć, że nie będziemy wierzyć i żyć w opozycji do Boga.  Wielu ludzi żyje dzisiaj tak, jakby Boga nie było. W tym kontekście Niepokalane Poczęcie Maryi stanowi drogowskaz w innym kierunku - zaufania, bezwarunkowego zaufania Bogu. Maryja powiedziała po prostu – Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. W kontekście gdy wiara w Boga wystawiona jest dzisiaj na próbę, gdy istnieje wiele interpretacji  tej samej prawdy, wiele kłamstwa, potrzebujemy takiego ufnego zawierzenia Bogu jak Maryja. Jej życie jest dla nas zachętą do zawierzenia.

          Módlmy się, aby dzisiejsze święto stało się okazją dla nas do tego, aby odnowić nasze zaufanie Bogu i zawierzyć Jemu bez lęku nas samych tak jak uczyniła to Maryja                                                           

    

                                                                                                                                                                                                                                       LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.