6 Niedziela zwykła

       

      „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim (Mt 5, 19).”

 

Dlaczego więc ludzie domagają się zmiany prawa Bożego? Prawdopodobnie dlatego, że nie chce im się podjąć trudu zachowania tego prawa. Skoro trudna i wymagająca jest wierna miłość w małżeństwie, to szukają łatwej, chwilowej i niewymagającej miłości pozamałżeńskiej. Skoro wiem, że wychowanie dziecka będzie mnie kosztować wiele wysiłków i mnóstwa wyrzeczeń, to chcę decydować o życiu tego dziecka jeszcze nienarodzonego.

 

Pomyślmy, jak wyglądałby świat, gdyby rzeczywiście zmienić albo przynajmniej trochę zliberalizować, jak niektórzy się domagają, tych dziesięć Bożych zdań. Czy na pewno życie na ziemi stałoby się rajem? Myślę, że nie. Jestem przekonana, że mielibyśmy jeszcze więcej rozbitych małżeństw, jeszcze więcej kłamców, złodziei i morderców…..

 

Dlaczego ludzie domagają się więc zmiany prawa Bożego i mówią, że jest zbyt ciężkie do zachowania? Myślę, że jednym z powodów może być również i to, że ktoś notorycznie, świadomie łamie jedno z dziesięciorga przykazań. Wtedy cały Dekalog wydaje się ciężarem nie do uniesienia. Jeśli ktoś zdradzi żonę i zawrze nowy związek, czyli świadomie usunie ze swego życia szóste przykazanie, to zachowanie w takiej sytuacji pozostałych dziewięciu przykazań staje się o wiele trudniejsze niż wówczas, gdyby wiernie trwał w miłości małżeńskiej. Jeśli kierowca mający najlepsze i najnowsze auto odkręci jedno z czterech kół albo poluzuje śruby w jednym z kół, wiemy, że daleko nie zajedzie. Dekalog stanowi całość. Im bardziej staram się zachować poszczególne przykazania, tym łatwiej jest żyć według wskazań Bożego prawa.

 

Kościół przez wieki nie zmienił Dekalogu i go nie zmieni, bo nie Kościół nam go dał, ale sam Bóg. Kościół został ustanowiony, by tego prawa strzec i uczyć zachowywać, a nie zmieniać, o czym przypomniał nam Chrystus. Kościół ma bowiem ukazywać ludziom drogę do nieba, a nie do piekła, do szczęścia na wieki, a nie do chwilowej przyjemności.

 

Bóg kładzie dziś przed Tobą ogień i wodę, życie i śmierć. Co wybierzesz? Po co wyciągniesz rękę? Wybór należy do Ciebie…                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                  LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.