16 Niedziela Zwykła

         

           Jeśli nie wszystkie gospodynie, to z pewnością duża ich część – słysząc opowiadanie o dwóch siostrach – przyznaje rację gościnnej Marcie. Przecież przyjęła Jezusa do swojego domu, a więc musiała stanąć na wysokości zadania. Musiała Go nakarmić, a to wymagało pracy, wysiłku, aktywności. Takie są prawa gościnności. Jezus jednak pochwalił Marię, która pozornie mniej Mu dawała niż jej zapracowana siostra, Marta. Pochwalił tę, która siadła u nóg Jego "i przysłuchiwała się Jego mowie”  Jezus nie był podobny do wielu gości, którzy idą do kogoś, kto dobrze gotuje, tylko po to, by się najeść. On jest Bogiem-Miłością. Jest tym, który znajduje radość nie w braniu, lecz w dawaniu. Sprawiają Mu radość wszyscy ci, którzy pozwalają się ubogacić na całą wieczność Jego słowem życia. Cieszą Go ci, którzy uważnie słuchają Jego słowa, bo dzięki temu słowu prawdy są oni rodzeni duchowo. Maria, siostra Marty, przygotowała Jezusowi inne przyjęcie. Nie troszczyła się zbytnio o zaspokojenie Jego głodu fizycznego, zaspokoiła natomiast Jego inne pragnienie: głód obdarowywania nas Jego zbawczym i uszczęśliwiającym słowem. Siedząc u stóp odwiecznego Słowa, Maria pozwalała Mu wnikać do swojego serca, bo uważnie i z wiarą słuchała tego, co mówił. Pozwalała Mu zamieszkać przez wiarę w swoim sercu. Pozwalała Mu przez wiarę oczyszczać swoje serce. Była więc gościnna wobec Niego. Podobnej gościnności Jezus oczekuje także od nas. Puka do naszych serc, pragnie do nich wejść przez słowa Dobrej Nowiny i oczyścić je z wszystkiego, co nie jest w nas miłością. 

                Jezus poucza Martę i nas wszystkich, że w każdej formie naszej aktywności mamy się troszczyć o rozwój naszej miłości. Jeśli jej w sobie nie rozwiniemy dzięki wsparciu Ducha Świętego, to niczego pożytecznego nie przeniesiemy w swojej duszy do wieczności. Wszystko, co robiliśmy na ziemi, okaże się bezowocnym dla wieczności troszczeniem się i niepokojeniem o wiele.

                                                                                                                                                                                                                                       LM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katowice - Murcki, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.